Kybergrooming

Kybergrooming

29.9.2021 Vyp Od IN

Doba jde dopředu a my, rodiče, nestíháme naše děti. Mluví na nás názvy sociálních sítí, chtějí po nás herní konzole a klepou si na čelo, že netušíme, co to vlastně je. Kromě těchto úsměvných situací sebou však nové technologie přináší i nová nebezpečí. Že my rodiče nevíme, jak se přesně ovládá Tik Tok, je odpustitelné a pochopitelné. Seznamovat se s novými riziky a jejich prevencí by však mělo být povinností každého rodiče.

 

Definice kybergroomingu

Na začátek je třeba vysvětlit pojem kybergrooming. Groomer je osoba, která využívá komunikační prostředky k navázání důvěrných vztahů s obětí, zejména dítětem. V praxi to vypadá tak, že si vytvoří falešný profil, který je pro dané dítě atraktivní (věkem, pohlavím, zájmy) a naváže s dítětem kontakt. Nebývá výjimkou, že groomer si svou oběť získává dárky či penězi. Poté, co oběť dostatečně zmanipuluje, zneužije důvěrného vztahu a vyláká z oběti nebezpečný materiál k vydírání (například nahé fotky, fotky v prádle aj.). Po navázání důvěrného vztahu vyzve groomer oběť k reálnému setkání, jehož cílem je sexuální nebo jiné zneužití důvěry vybrané osoby. Když oběť odmítá, začne jí vydírat fotkami, které z ní groomer vylákal a nutí jí k setkání pod pohrůžkou zveřejnění.

 

Typické oběti

Groomeři cílí na určitý typ obětí. Zejména se jedná o děti ve věku od 11 do 17 let, zejména ženského pohlaví. Obětí bývají převážně osamělé děti s nedostatkem lásky a pozornosti, se s níženou sebeúctou a s nedostatkem sebedůvěry. Jedná se o děti, které tráví většinu svého času v on-line prostředí a nebyly dostatečně poučené o rizicích.

 

Prevence kybergroomingu

Nejdůležitější v prevenci kybergroomingu je přístup rodičů ke kontrole aktivit jejich dítěte v internetovém prostředí. Rodiče by měli využít všech dostupných prostředků pro nastavení bezpečného internetového prostředí vzhledem k věku dítěte. Toto téma je velice diskutované, protože v podstatě narušujeme soukromí našich dětí. Ale je důležité si uvědomit, že pro děti, zejména ty mladší, je prostředí velice atraktivní a mentálně nejsou zatím schopné se ubránit jeho nástrahám. Proto jsme tady my, rodiče, jako brzda, když už něco dítě nezvládne samo. Děti mají samozřejmě své finty, jak rodičovskou kontrolu obejít. Proto je další důležitou součástí prevence informovanost.

Rodiče by měli s dětmi o všech možných hrozbách mluvit co nejotevřeněji. Děti by měly vědět, že je možné, že je osloví někdo cizí a jak se v takovém případě mají zachovat. Rodiče by jim měli vysvětlit, že nesmí sdílet nevhodné fotografie, ani s kamarády natož s cizím člověkem. Pokud by jim napsal někdo cizí, měli by o tom rodičům říct. Dětem ukážeme možnost blokování, pokud by je někdo cizí oslovil a jim by to nebylo příjemné, aby věděly, jak komunikaci ukončit.

Případné setkání by vždy mělo proběhnout na veřejném místě, ale zároveň by se nemělo jednat o náměstí, kde je mnoho lidí a lidé jsou méně všímaví k případnému napadení. Ideálním místem pro setkání je kavárna. Při prvním setkání by vždy měl být přítomen rodič, který bude setkání sledovat. Veškerá tato preventivní opatření vyžadují důvěrný vztah mezi dítětem a rodičem, který však může být v některých citlivějších vývojových obdobích dítěte lehce narušený. Proto by děti zároveň měly znát číslo na linku bezpečí či odkaz na e-poradnu, kde mohou anonymně své obavy sdílet, pokud se z nějakého důvodu stydí jít za rodiči.