Každé vozidlo musí být pojištěné. Jak na to?

Každé vozidlo musí být pojištěné. Jak na to?

23.3.2023 Vyp Od IN

Uvažujete o tom, že si pořídíte nové nebo ojeté auto a počítáte, kolik do něj můžete investovat? Nezapomeňte ani na to, že každé vozidlo musí mít sjednané nějaké to autopojištění. To také něco stojí, tak ať pak nejste zaskočení.

Autopojištění je povinné i dobrovolné

Každé vozidlo, se kterým vyjíždíte na pozemní komunikace, musí mít sjednané alespoň povinné ručení, které vás jako majitele chrání před škodami, které vozidlem můžete způsobit někomu jinému. Na škody, které vzniknou na vašem voze, se ale nevztahuje, ty buď zaplatíte sami, nebo uzavřete ještě dobrovolné havarijní pojištění.

Ať už se pro havarijko rozhodnete, nebo ještě váháte, sjednání povinného ručení neodkládejte. Vozidlo ho musí mít uzavřené ode dne, kdy si ho vyzvednete a povezete si ho domů. I na té cestě se totiž může stát spousta věcí, auto bez něj opravdu na silnici nesmí.

Víte, že povinné ručení se někdy označuje i jako zákonné pojištění vozidla nebo pojištění odpovědnosti za škodu?

Na co se vztahuje povinné ručení?

Povinné ručení kryje řidiče pro případ škod, které provozem vozidla způsobí někomu jinému. Klasickým případem je zaviněná autonehoda. Škody, které vzniknou na druhém voze kryje ve většině případů povinné ručení, na ty, které vzniknou vám, se ale nevztahuje. Jeho sjednání ukládá zákon a je povinné nejen v ČR, ale i v zahraničí.Na jaké škody se konkrétně vztahuje?

  • Škoda na zdraví nebo životě
  • Škoda na majetku
  • Trvalé zdravotní následky
  • Škoda s povahou ušlého zisku
  • Náklady na odstranění nehody apod.

Víte, že existují i výjimky, kdy pojišťovna plnit nemusí, a to i přesto, že povinné ručení máte uzavřené? Typickým příkladem jsou situace, kdy škody vzniknou v důsledku jízdy bez řidičského oprávnění, řízením pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky nebo jízdy s vozidlem, které nesplňuje normy STK. Mnoho řidičů neví, že mezi takové situace ale patří třeba i škody vzniklé mezi vozidly stejného majitele apod.

Zdroj: fotobanka

Pozor na pojistné limity

Zásadním parametrem pro sjednání povinného ručení je výše pojistných limitů, tedy částky, do jaké výše bude pojišťovna plnit. Minimem je 35 milionů korun, vyplatí se ale pojistit na 50,70 nebo i 100 milionů korun.

Vyplatí se havarijní pojištění?

U nových vozidel rozhodně, u těch starších je to na vašem uvážení. Myslete ale na to, že oprava vozidla není zadarmo ani když si ho opravujete sami, náhradní díly přece jen něco stojí. A havarijní pojištění se vztahuje nejen na škody vzniklé v důsledku nehody, ale i na vandalismus, odcizení vozidla, škody způsobené živly jako je krupobití, vichřice, pád stromu apod.

U havarijního pojištění si dobře nastavte pojistná rizika a výši spoluúčasti

Rozhodli jste se, že si havarijní pojištění sjednáte? Dobrá volba! Aby vám ale přinesla všechny očekávané benefity, je třeba si vybrat rizika, proti kterým se chcete pojistit, a také si dobře nastavit spoluúčast. Ne každý potřebuje variantu all-risk, která zahrnuje všechna rizika, i když je výhodnější, než když se pojistíte pro každé riziko zvlášť.

No a spoluúčast? Od té se zase odvíjí, jakou měrou se na případné škodě budete podílet. Čím je spoluúčast nižší, tím vyšší platíte pojistné, na druhou stranu je ale nižší i částka, kterou se budete na škodě podílet. Nejčastěji se setkáte se spoluúčastí 10 % nebo 10 tisíc korun, případně 5 % nebo 5 tisíc korun, výjimkou není ani nulová spoluúčast u havarijního pojištění.